WAT GLO ONS?

DIE GRONDSLAG VAN DIE KERK

Hierdie Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God.

Ons glo en bely 'n enige, algemene kerk wat 'n heilige vergadering is van ware gelowiges in Christus, wat hulle saligheid in Jesus Christus verwag en gewas is deur Sy bloed, geheilig en verseël deur die Heilige Gees.

DIE BOODSKAP WAT DIE KERK VERKONDIG

Die kruisboodskap wat deur die Kerk uitgedra word sluit in:

  • Die verlossing en redding van verlore sondaars en dat mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid kan bekom (1 Joh 5:13)
  • Die vervulling met die Heilige Gees en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Tes 4:7-8)
  • Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisend-jarige vrederyk (1 Tess. 4:16-17; Op 19 en 20)
  • Die genesing van die kranke liggaam – God genees steeds vandag siekes op grond van Christus se versoeningswerk aan die kruis (Matt 8:17-18)

Grondslag van die kerk

Hierdie Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Ons glo en bely 'n enige, algemene kerk wat 'n heilige vergadering is van ware gelowiges in Christus, wat hulle saligheid in Jesus Christus verwag en gewas is deur Sy bloed, geheilig en verseël deur die Heilige Gees.

WAT GLO ONS?

ons missie

pix

Om die Evangelie van Jesus Christus In waarheid te verkondig en passievol uit te reik na die gemeente en die gemeenskap

ons visie

pix

Om 'n Geesvervulde gemeente te wees wat vir mekaar in liefde omgee.